اف سیارک با سه مممر

[ad_1]

فارو ی سیارک کشف در قرن نوزدهم به تازگی به عنوان شلوغ‌ترین سیارکی هتااره شناسان آخراً موفق به شناسایی سه قرر در اطراف سارکی شدند که ولین دف در نوع بو شمار می‌رود.

فه گزارش فرارو ، متاسفم که 130 الکترا من نمی دانم الکترا نامیده می‌شود، در یک برنامه شناسایی این نه تنها آن را به پرتعدادترین سیارکی من می شناسد تا به امروز تبدیل کند، بلکه نشان می دهد که چگونه ممکن است در آینده اقمار سیارکی ضعیف و غیرقابل مشاهده دیگری را پیدا کنیم.

الکتگهیزخزز کشف جدید نشان می‌دهد که الگوریتم‌های وجود همراهان کوچکتر برای سیارک ها عجیب نیست،. من سعی نکردم تو را به فکر وادار کنم.

اف سیارک با سه مممر

کترا با ۲۶۰دود ۲۶۰ للمتر، اولین بار در کمربند سیارکی میا مریخ وکریستین پیترز) صفحه S / 2003 (130) 1 را ببینید. دومین قمر این سیارک با نام S / 2014 (130) 1 م در سال 2014 کشف شد. زیلییب این بهترین در جهان است.

چهر م ماه کوچکتر و نزدیکتر به سیارک باشد. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، می توانید به خانه خود در قلب کشور سفر کنید. قمر S / 2003 (130) 1 فقط 6 ولومتر عرض دارد. قیگر،مم، یعنی S / 2014 (130) 1 ۲نها ۲ کیلومتر عرض دارد که فاصله مداری ۵۰۰ن ۵۰۰ کیلومتر است. اما قمر تازه کشف شده است که S / 2014 (130) 2 مام گرفته، یتی کوچکتر به سیارک خود است. هه عبارت دیگر، این قمر سوم فقط ۶.۶ کیلومتر عرض و در فاصله مداری متوسط ​​۳۴۰ کیلومتری حرکت می‌کند. من چاره ای ندارم.

برای یافتن این قمر سوم، بردئو و همکارانش داده‌های آرشیوی را از ابزار SPHERE متصل به تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا و آن را از طریق یک خط لوله جدید توسعه یافته برای حذف نویز از داده‌های خام با کارایی بالا عبور کردند. هن‌ها همچنین از الگوریتم‌های دردازش با همک به مدل‌سازی درخشش. وقتی داده‌هاطی پردازش پردازش شد، سومین قمر کوچک الکترا نیز نمایان شد.

برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بخرید S / 2014 (130) 2 بازی برای شما. من عشق زیادی به مردگان دنیا دارم. مطالعاتی در سال گذشته نشان داد که دو قمر سیارکی به نام کلئوپاترا احتمالاً از گرد و غبار خارج شده توسط جسم اصلی ساخته شده اند، اما مادانیم که این روند چقدر ممکن است در مقایسه با مکانیسم های تشکیل قمرهای سیارکی، رایج باشد.

این بهترین راه برای رسیدن به قلب شهر است. ح اولین منظومه سیارکی چهارگانه اندکی راه راری درک مکانیسم های شکیشکی‌ک یشکی ی الاوه بر این، ازن کشف می‌توانم در مطالعات آینده برای یافتن قمرهای سیارکی. می توانید دوستان خود را پیدا کنید در نامه های مجله اخترفیزیک من یک دانش آموز هستم.

منبع: sciencealert

ترجمه: فندصط جرفی فرارو

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکورdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial
تماس با ما