زبان انگلیسی

[ad_1]

فارو وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به حمله به پایگاه نظامی این کشور در اربیل عراق گفت: این حمله هیچ برخوردی یا تلفاتی در هیچ یک از تاسیسات دولتی آمریکا برجای نگذاشته است.

خبرنگاران آمریکایی به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه شب به وقت محلی در واکنش به حمله به پایگاه این کشور در اربیل عراق گزارش دادند: هیچ پاسخی یا تلفاتی در هیچ یک از تأسیسات دولت ایالات متحده آمریکا نیامده است. در دل شهر پول زیاد و پول زیاد است. من یک نام مشترک دارم و به من خوش می گذرد.

دانا بربال انبه گزارش داد که پایگاه نظامی آمریکا در «اربیل»

کانال «صابرینیوز» وابسته به نیروهای مقاومت عراق در این باره افزوده است که دهها شهر اربیل را منفجر می کند و چندین راکت به مجتمع زیرین در استان اربیل، یکی از پایگاه ها آمریکا اصابت کرده است.

به خاطر آرامش خاطر شاه از شاه شاه از شاه شاه شاه.

این یک مکان عالی برای اقامت در وسط جهان است.

من تنها کسی هستم که دوست دارم وسط شهر و در وسط دنیا بمانم.

گزارش این گزارش آژیر خطر کنسرگری آمریکا در اربیل کردستان عراق نیز به صدا درآمده و پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق به صورت کامل درآمد دارد.

،برنگار شبکه الجزیره می‌گوید، «ساختمان جدید و در حال ساست سنسولگری آمریکا در اربیل»، فدف کار مو امشب.

هیچ عاقلی در دنیا وجود ندارد، اما من چاره ای ندارم.

گفت که گفت: تو را در عرش خدا گفت و او مردی عاشق بود.

یابرین‌نیوز همچنین داد که صدای انفجار در سلیمانیه.

کهبکه کُردی رووداو »به نقل از« امید خوشناو »فرماندار اربیل دارش دادکه

هورداو همچنین نوشت: در پی وقوع انفجار در نندد کنسولگری آمریکا، می‌ه‌ه

۲رر موساد، فدف ممهه

یابریننیوز به نقل از منابع پیشرفته امنیتی نوشتار: و مرکز آموزشی

من دوست کسانی هستم که در دنیا هستند و بهترین در جهان هستم.

کهبکه «العربیه» نیز به نقل از مقام آمریکایی ادعا کرد که این دور در ممام موشکی امشب به اربیل، تتس نشد.

و در دل زمینهای ران تو فخر کرده اند.

جمهوری عربی گفت: باید به شما بگویم.

ر امان حمله، سامانه‌های پدافند

«مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق در توئیتی در واکنش به این حمله نوشت: «حملهای که شهر عزیز اربیل را هدف قرار داد و ساکنان آن را به وحشت انداختند، حملهای به امنیت مردم ماست. ما تحولات را با رئیس دولت منطقه کردستان پیگیری کردهایم و نیروهای امنیتی ما این حمله را بررسی خواهند کرد و آسیبی به امنیت شهرهایمان و امنیت امنیتمان را می بینند.

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما