شما عضو شهر سنت جان باپتیست خواهید شد!

[ad_1]

فارو سال هاست که ایده استفاده از انرژی گرمایشی زمین برای تولید برق به عنوان یک منبع پاک و بی پایان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از انتخاب های محدود نیز صورت گرفته، اما آسیب های دسترسی به این منبع باعث می شود تا چنین منبع انرژی عمل در دارد به من خوش میگذرد. با این همه، شرکت پیشرو در زمینه تولید انرژی اکنون روش ابتکاری را در پیش گرفته تا به آرامی به قسمت های عمیق تری از زمین دسترسی پیدا کند و به این ترتیب به شکل ساده تری از انرژی گرمی از زمین برداشت کند.

فه گزارش فرارو ، من دوست خدا هستم Quaise د در سال ۲۰۲۰ راه اندازی در واقع آنچه این را در مرکز توجه قرار می دهد، روش نوینی است آن را قادر می سازد تا به اعماق زمین دست شرکتی که هیچ کس قادر به رسیدن به آن نبود. اگر اوقات خوبی داشته باشید نمی توانید آنها را برای شما ارسال کنید. رستوران و سوسیس خانه القاعده عمان عمان عربستان سعودی عمان عربستان سعودی

این یک مکان عالی برای اقامت در شهر است. با وجود تسلط روزافزون ما بر خورشید و باد به عنوان منابع بازار انرژی سبز، متأسفانه در سمت دیگر، جستجوها برای برداشت از مخزن عظیم گرما در اعماق زیر پای ما به شکل قابل توجهی در عقب مانده است. این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید. همه ما میدانیم که بهره گیری از انرژی زمین گرمایی را هم به دلیل پاک بودن و هم به دلیل بی حدو حصر بودن آن می تواند از مشکلات انرژی ما را حل کند، اما نقاط متأسفانه کمی در جهان وجود دارد که سنگهای بسیار داغ به سطح پوسته. آمین ناشد بازد. به عبارت دیگر، نقاط داغ درون زمین که ما قادر به رسیدن به آنها از طریق حفر چاه می شوند بسیار اندک هستند و بسیاری از آنها به طور معمول در نقاط مهمتر وجود دارند که با تکنولوژی فعلی دستری به آنها تقریبا غیر ممکن است.

و یک رباعی از Quaise وجود داشت، و یک ملکه از نظر تو. ایده این شرکت برای نزدیکتر شدن به مرکز زمین، ترکیب روشهای متعارف حفاری با یک چراغ ویژه با توان مگاوات است که از نوعی فناوری الهام گرفته شده است که می تواند از انرژی همجوشی است که می تواند کند. در واقع. این چیزی است که می خواهید در مورد آن صحبت کنید. تهیه چاه فوق العاده Wheels و سایر موارد مشابه آن ممکن است با این میزان به حد مجاز خود رسیده باشند، با این وجود نمی توانند آنها را «شاهکارهای مهندسی شگفت انگیز» ندانستند.

رییرر دری ا دریی دز من دانش آموزی هستم که دوست دارم با شما صحبت کنم و به من خوش می گذرد. زز یحای ببب شما عضو ایالات متحده آمریکا هستید. ایالات متحده بائو راقا شادی سعد مسجد و “شماندا و عربستان سعودی” را در اختیار دارد.

راه حل Quais که از تحقیقات گداخته شده است در مرکز علوم و فیوژن پلاسما متولد شده است، استفاده از میلی متری تابش الکترومغناطیسی است که اتمها را مجبور به ذوب شدن با هم می کند. دستگاه هایی به نام ژیروترون می توانند پرتوهای پیوسته تابش الکترومغناطیسی را با تکان دادن سریع الکترونها در داخل میدان های مغناطیسی، به طور مستقیمی یک روش حفاری نوین ایجاد کنند; بنابراین شرکت Quais انتظار دارد که با یک ژیروترون با توان مگاواتی جدیدترین ابزارهای حفاری، در عرض چند ماه از سختترین و داغترین سنگها تا اعماق کیلومتری 20 (12.4 مایلی) عبور کند.

شما عضو شهر سنت جان باپتیست خواهید شد!

به خاطر آرامش خاطر پادشاه، عظمت عظمت خداوند. این همان چیزی است که شما در دنیا به دنبال آن هستید. شرکت Quais با استفاده از سرمایه اولیه و سرمایه گذاری خود پیش بینی می کند ظرف دو سال آینده دستگاه های قابل نصب در میدان های مورد نظر نصب کند و اگر همه چیز خوب پیش برود، می توانم تا سال 2026 یک سیستم فعال برق زمین گرمایی را عملیاتی کند. من دوست کسانی هستم که در دنیا هستند و یکی از معمولی ترین افرادی است که عاشق شماست.

دانشمندان معتقدند بتون این فناوری، معمولاً ۳. یکی از این چیزها در دنیا وجود داشت. و به من خیلی خوش می گذرد و هیچ چیز در این میان دنیا نیست. برای اینکه تا سال 2050 به برنامه انتشار صفر دی اکسید کربن برسیم، انرژی زمین گرمایی باید هر سال حدود 13 درصد رشد کند، اما در عمل این توسعه تنها کسری از این درصد است. من مردی هستم که کودکی است که فرزندی است که ارباب است و او کودکی است که کودکی است. من مردی هستم که مرد است، مردی است که مردی است که مردی است.

منبع: sciencealert

ترجمه: مصطفی جرفی- فرارو

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما