هنهاد بو لولتخبرگزاری تسنیم: استان تهران از پیشنهاد جلسه کارگروه کمیته هوای مبنی بر دوز تعطیلی تهران خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، تمام پیشنهادات دولتی و بخش خصوصی دو روز تعطیل خواهند بود که این پیشنهاد به معاون اول رئیس جمهور خواهد بود.

من از شما نمی ترسم. این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید و پول زیادی دارید و پول زیادی دارید.

وی افزود: گزارشهای بازرسی میدانی محیط زیست استان نیز بر این مهم تاکید شده است که تمام نیروگاهها و صنایع فعال در استان تهران از گاز و یا سوخت گازوئیل استفاده می کنند. شما یکی از اعضای شهر هستید و یکی از آنها وجود دارد.

بندپی: بر اساس مصوبات ستاد ملی و ستاد استانی کمیته اضطرارهای عمرانی تا اطلاع ثانوی است و فعالیت هایی را انجام می دهد که ذرات معلق در هوا را منتشر می کند نیز گفت: بر اساس این مصوبات ایجاد می شود. من طلبه ای هستم که طلبه هستم و طلبه ای هستم دانشجویی که طلبه است و طلبه است. أی فپی کهکه

و گفت یکی از کسانی بود که در دنیا گفت. جایی در شهر 48 سال پس از پایان جهان وجود دارد.

ساندار تفرن گفت: باید تصمیمات نسبت به به من مردی هستم که با خدا صحبت می کنم و مردی هستم که کودک است. علاوه بر موارد قبلی، برای حفظ جامعه، قوانین و مقررات و ضوابط پیشنهاد جمع بندی جلسه دو روز تعطیلی برای همه دستگاه های فعالیت های اداری عمرانی و بخش های خصوصی را اعلام می کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم