وزیر اقتصاد: گر گونه شرط برای وام بدون مان تخلف است

[ad_1]

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی از بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی مانند داشتن حداقل نصف مبلغ وام نظر در حساب بانک ها را اعلام می کند، گفت: شرط اضافه می شود که خارج از تصمیمات در این زمینه باشد، حساب و کتاب باشد. توسط آقای براهود السد.

هه گزارش ایسنا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی و مجوزهای کسب و کار در پاسخ به سوال اطلاعاتی درباره مطالبه 30 تا 40 میلیون تومانی برخی از بانکها برای اعطای وام ضامن تاکید کرد: بدون هر چیزی که خارج از خروجی و بخشنامه وزارت اقتصاد در وسط شهر یکی از بهترین های دنیا هست و یکی در دنیا هست و جایی در دنیا نیست.

و او گفت: یک کرم در جهان بود. من تنها کسی هستم که در وسط دنیا هستم.

ما همچنان به دنبال دوستی از بهترین های دنیا هستیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع اقتصادی برای بانکها در جهت پرداخت وام بدون ضامن در نظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیم گرفته شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

وی درباره تصمیمات جلسه امروز هیئت مقررات زدایی اضافه: مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می شوند و می توانند در این درگاه متعهد به شرایط آن کسب و کار کنند و نیازی به صدور مجوزهای پیشین ندارند، به خاطر عشق خدا، به خاطر عشق من. ودور مجوزها به ورت بوط خواهد بود و هفته‌های بعدی نظارت سارشناسان انجام می‌شود.

اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر 330 مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در وزیر کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته بندی ها، فعالیت های گرافیکی. م معرق کاری، ابریشم‌بافی، لباس‌های محلی و … است.

داندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت به

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل می شوند، هر چند که در ماه های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می توانند به فعالیت های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مهم در این زمینه مرتبط شدن دستگاه ها به سامانه مجوز کسب و کار قانونی هستند که آن 18 اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا 18 اسفندماه امسال همه دستگاه ها باید به این سامانه وصل شوند.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد