(ویدئو) فاجعه حیطیست‌ محیطی پس ازساحل پرو به دلیل نشت نفت ناشی از هفته قبل از تونگا، با لکه نفتی آتش و فاجعه زیست محیطی روبروست که فقط سلامت موجودات را نه خطر می کند.

هه ش و یک تانکر نفتی با پرچم ایتالیا و محتوی شش هزار بشکه نفت در حال حاضر بار در پالایشگاه پامپیلا خارج از لیما بوده است که بر اثر فوران آتشفشان و سونامی لوله زیرآب پالایشگاه قطع می شود و با وجود قطع جریان نفت توسط خدام کشتی و اطلاع رسانی مقامات. من چاره ای ندارم.

با این شرکت اسپانیایی راپسول که این پالایشگاه را انجام می دهد روز لکه نفتی را بعد از توصیف و کنترل اعلام کرد، به زودی معلوم شد که نفتی یاد شده مهمتر است و بیشتر از آن چیزی بود که ابتدا ادعا شده بود و بر اساس ارزیابی های مقامات پرو این. به خاطر محبت فرزندانت از پدران شهر و به خاطر فرزندان خدا و به خاطر فرزندان خدا.

ردرو کاستیلو رئیس جمهوری برد از بررسی و یکی از آنها در میان پادشاه بود. اما رحصول الرش ماس راه، ای ر، ای ر، ای ر، ای، من، من، من، من، من، من،

فکهای دریایی، ماهی ها و پرندگان مرده بر اثر ساحل را پوشانده اند و ماهیگیری در این منطقه نیز فعال ممنوع است و زندگی افرادی را که از راه دریای روزگار میگذرانند تحت تاثیر قرار داده است.

قرار است گروهی از سازمان ملل متحد در روزهای آتی برای سنجش کلی وضعیت زیستمحیطی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه پیشنهاد به دولت پرو همچنین هماهنگی و مدیریت پاسخ به بحران در این کشور بروند.

در نتیجه ناشی از لکه نفتی ایجاد غیر خطرناک از محیط زیست دریایی، سلامت مردم را نیز با خطر مواجه کرده است و وزارت بهداشت پرو چادرهایی را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بهداشت و درمان می کند.

شتشفشان زیردریا در تره تونگاتاپا مهم ترین جزیره تونگا جمعه ن هنبه گذشته (۲۴ ۲۵ د۲۵) دولت تونگا چهارشنبه گذشته (29 دی) اعلام کرد که این کشور جزیره‌ای از ژ نایه تا فوریه فوران این آتشفشان و سونامی زا ا باعث شد شیلی و اوادرو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم