(ویدئو) فاجعه حیطیست‌ محیطی پس از

[ad_1]

ساحل پرو به دلیل نشت نفت ناشی از هفته قبل از تونگا، با لکه نفتی آتش و فاجعه زیست محیطی روبروست که فقط سلامت موجودات را نه خطر می کند.

هه ش و یک تانکر نفتی با پرچم ایتالیا و محتوی شش هزار بشکه نفت در حال حاضر بار در پالایشگاه پامپیلا خارج از لیما بوده است که بر اثر فوران آتشفشان و سونامی لوله زیرآب پالایشگاه قطع می شود و با وجود قطع جریان نفت توسط خدام کشتی و اطلاع رسانی مقامات. من چاره ای ندارم.

با این شرکت اسپانیایی راپسول که این پالایشگاه را انجام می دهد روز لکه نفتی را بعد از توصیف و کنترل اعلام کرد، به زودی معلوم شد که نفتی یاد شده مهمتر است و بیشتر از آن چیزی بود که ابتدا ادعا شده بود و بر اساس ارزیابی های مقامات پرو این. به خاطر محبت فرزندانت از پدران شهر و به خاطر فرزندان خدا و به خاطر فرزندان خدا.

ردرو کاستیلو رئیس جمهوری برد از بررسی و یکی از آنها در میان پادشاه بود. اما رحصول الرش ماس راه، ای ر، ای ر، ای ر، ای، من، من، من، من، من، من،

فکهای دریایی، ماهی ها و پرندگان مرده بر اثر ساحل را پوشانده اند و ماهیگیری در این منطقه نیز فعال ممنوع است و زندگی افرادی را که از راه دریای روزگار میگذرانند تحت تاثیر قرار داده است.

قرار است گروهی از سازمان ملل متحد در روزهای آتی برای سنجش کلی وضعیت زیستمحیطی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه پیشنهاد به دولت پرو همچنین هماهنگی و مدیریت پاسخ به بحران در این کشور بروند.

در نتیجه ناشی از لکه نفتی ایجاد غیر خطرناک از محیط زیست دریایی، سلامت مردم را نیز با خطر مواجه کرده است و وزارت بهداشت پرو چادرهایی را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بهداشت و درمان می کند.

شتشفشان زیردریا در تره تونگاتاپا مهم ترین جزیره تونگا جمعه ن هنبه گذشته (۲۴ ۲۵ د۲۵) دولت تونگا چهارشنبه گذشته (29 دی) اعلام کرد که این کشور جزیره‌ای از ژ نایه تا فوریه فوران این آتشفشان و سونامی زا ا باعث شد شیلی و اوادرو

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکورdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial
تماس با ما