Bigg Boss 15 روز 118 به روز رسانی نوشته شده: کاران کوندرا، راشمی و دیگران سفر را در خانه زنده می کنند، نیشانت به حفاری در شامیتا، تجاسوی می رود.

[ad_1]

سیذارتا دی وارد خانه می شود و اتفاق جدیدی را اعلام می کند. او می‌گوید که یک رویداد بزرگ ترتیب خواهد داد و کشور از “رئیس بزرگ تا Hunarbaaz” پیروی خواهد کرد. او می نشیند و با هر هم اتاقی صحبت می کند. سیذارتا با شامیتا شتی، پراتیک سهاجپال و راشمی دسای صحبت می کند.

سیذارتا از پراتیکا عکس معشوقش را می خواهد. تجاسوی به سیذارتا می گوید که از رشامی بسیار ناامید شده است، زیرا او در برنامه از او حمایت نکرد، حتی اگر او دوست بیرونی او بود.

تمرین‌کننده با نیشانت صحبت می‌کند که سیذارتا درباره معشوقش به او گفته است. نیشانت به سیدارتا می گوید که اگرچه او و کاران در خانه روبه روی هم بودند، اما همیشه این کاران بود که هر بار که در خانه پایین می آمد دستش را دراز می کرد.

Bharti Singh و Haarsh Limbaachiyaa وارد خانه Bigg Boss 15 در رویداد Hunarbaaz می شوند. شرکت کننده بهارتی و هارشه و سیذارتا می گوید که حتی یک کودک در رحم قاضی خواهد بود.

AV کاران پخش می شود، جایی که سفر او ارائه می شود. این سفر او با هر شرکت کننده را نشان می دهد، از جمله نکات برجسته و منفی او، شیمی او با دوستان، نگرش او نسبت به Tejasswi، پرخاشگری و مراحل احساسی او.

کاران برای اجرا روی صحنه “Bigg Boss 15 Hunarbaaz” می رود. او در چندین آهنگ اجرا می کند و هم اتاقی هایش از او حمایت می کنند. بهارتی به شوخی می گوید که ژالاک پس از دیدن رقص او لغو شد. هارش می گوید کاران طرفداران زیادی دارد. سیذارتا از کاران می خواهد چیزی بگوید. کاران می گوید شنیده است که سلمان خان 1000 میلیون روپیه برای فصل دریافت کرده است. او به شوخی می گوید که بیش از نیمی از حق الزحمه سلمان به او تعلق می گیرد، زیرا او بارها توسط مجری ضربه خورده است. کاران با پیوندهایی که ایجاد کرده سر و کار دارد. او اعتراف می کند که هرگز در مقابل کسی ایستادگی نکرده است و همچنین او را مسخره می کند.

سفر نیشانتا باتا در AV ارائه شده است. نیشانت در کنار بازی هوشمندانه، تماشاگران را بسیار سرگرم کرد. پیوند او با شامیتا و پراتیک نشان داده شده است. نیشانت با چند آهنگ و با همه می رقصد. این یک نمایش کاملا سرگرم کننده است. بهارتی رقص نیشانت را می ستاید. هارش از نیشانت می خواهد که همه و روش آنها را قضاوت کند. نیشانت به شامیتا، تجاسوی لبخند زد.

سفر رشامی از Bigg Boss 13 معرفی شده است. همچنین یک قسمت از Arhaan وجود دارد. رشامی احساساتی می شود. پست او در Bigg Boss 15 بعداً معرفی می شود. پیوند او با عمر ریاز و دوولنا باتاچارجی نیز نشان داده شده است. رشامی روی صحنه می رود و با آهنگ هایی مانند داکاد، دیوانی مستانی می رقصد. هارش می خواهد با راش یک صحنه صابون روزانه بسازد.

مسیر AV Shamity نمایش داده می شود. همچنین نشان داد که شرکت کنندگان چگونه در مورد غذای بدون گلوتن، تهاجمی بودن آن، و نزاع آن با بقیه هم اتاقی ها شوخی می کردند. شامیتا روی صحنه خواهد رفت و در آهنگ قهرمان، قهرمان اجرا خواهد کرد. هارش با شامیتا معاشقه می کند. تجاسوی برای عملکردش 20 امتیاز از 10 را به او می دهد. از شامیتا خواسته می شود که یک شرکت کننده را که ماسکی در نمایش دارد، نامزد کند. او به شرکت کننده آب می دهد و یک شرکت کننده را که واقعاً در برنامه حضور داشت می بوسد. او آب تجاسوی و یک بوسه به پراتیک می دهد. سیذارتا نیز از شامیتا درخواست بوسه می کند. این بازیگر می گوید که می خواهد جام را بردارد.

Tejasswi’s AV نشان داده شده است. از پیوند او با کاران کوندرا، دوولین و دیگران گرفته تا مبارزات کاری و تنهایی او، همه چیز در AV نشان داده شده است. دعوای تجین با کاران، نکات برجسته و نزولی آنها در نمایش نیز در AV به نمایش گذاشته شده است. تجاسوی ناراحت می شود و شروع به گریه می کند. او پس از تماشای AV احساس قدردانی می کند. تجاسوی روی تاریفان، قهرمان شماره 1 اجرا می‌کند. هارش تجاسوی را باهو پنجابی می‌سازد. بهارتی ساس را می چرخاند.

Tejasswi’s AV نشان داده شده است. از پیوند او با کاران کوندرا، دوولین و دیگران گرفته تا مبارزات کاری و تنهایی او، همه چیز در AV نشان داده شده است. دعوای تجین با کاران، نکات برجسته و نزولی آنها در نمایش نیز در AV به نمایش گذاشته شده است. تجاسوی ناراحت می شود و شروع به گریه می کند. او پس از تماشای AV احساس قدردانی می کند. تجاسوی روی تاریفان، قهرمان شماره 1 اجرا می‌کند. هارش تجاسوی را باهو پنجابی می‌سازد. بهارتی ساس را می چرخاند.

مسیر Pratik در AV نمایش داده می شود. پیوند او با آکاسا سینگ نشان داده شده است. بعداً، هنگامی که نها بهاسین وارد نمایش می شود، پیوند پراتیک با او نیز آشکار می شود. نقاط پایین آنها نیز نمایش داده می شود. پیوند پراتیک با Devoleena نیز نشان داده شده است. پراتیک عملکرد خود را به جام اختصاص می دهد. او در باسپان کا پیار اجرا می کند. بهارتی از پراتیکا می پرسد که نظرش در مورد جام چیست. می گوید عشق زیادی در دل دارد.

بیگ باس از بهارتی، هارش و سیدارت برای سرگرم کردن همه تشکر می کند. رای گیری متوقف شد و قسمت به پایان رسید.[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما