رسانه ها با با دستکاری پیام ها روی مردم چه تاتیری میگذارند؟ روش تشخیص پیام بازنمایی شده چیست ؟ همچنین ممکن است دانش آموزان رشته ریاضی با توجه به عدم اطلاع از روش حل تمرینات در امتحانات مدارس نیز دچار مشکل شده و از پاسخگویی به سوالات امتحانی یازدهم رشته ریاضی این درس بازبمانند. روش دوم به مراتب کارایی بالاتری دارد زیرا آلودگی کمتر و اتلاف وقت و انرژی کمتری دارد و درصد بیشتری از انرژی شیمیایی در سلول سوختی

تماس با ما