خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت گام به گام دروس دهم با ما در میان بگذارید. اگر دانش آموز از ابتدا به اشتباه جواب سوالات را مشاهده کند، ممکن است مطالب را بهصورت حفظی یاد بگیرد که بیفایده است، پس برای یادگیری عمیق و مفهومی با اتکا بر هوشمندی روش درست استفاده از گام به گام این است که دانش آموزان پس از خواندن درست و کاربردی مطالب کتاب درسی، نمونه سوالات و جواب تمارین را