هزینه هایی که در اثر فرسودگی خودرو مانند پنچر شدن باشد به عهده ی شرکت اجاره دهنده خودرو است. در زمان هایی که جزیره خلوت می باشد حداقل قیمت برای اجاره ماشین 150 هزار تومان و حداکثر قیمت 450 هزار تومان و در زمان های شلوغ جزیره قیمت ماشین حداقل از 220 هزار تومان تا 700 هزار تومان می باشد. با توجه به قوانین سختگیرانه جزیره کیش برای رانندگی، شرکت اجاره ماشین مبلغ 400 هزار تومن هم به امانت دریافت

تماس با ما