فرماندار بجستان گفت: تغییر رنگ میزان شیوع ویروس کرونا در این شهرستان از قرمز به نارنجی در نتیجه تعامل و همراهی مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی حاصل شده است. فرماندار گناباد گفت: به دنبال تغییر وضعیت این شهرستان از رنگ قرمز به نارنجی از نظر شیوع کرونا، محدودیتهای کرونایی نیز کاهش یافت. فرماندار گناباد گفت: محدودیت تردد خودروها از ساعت ۲۲ الی سه بامداد به قوت خود باقی است و تردد بین شهری هم برقرار است و جرایم ورود خودروها