در پایان کتاب را باز کنید و قسمتهای فراموش شده را مجددا مطالعه کنید و پس از یک ساعت مجددا تلاش کنید قسمت های جا افتاده را در برگه اضافه کنید. اما این جا یک بحث بسیار مهم پیش میآید! شما صرفا با یادگیری چند مبحث مهم میتوانید این درس را به راحتی پشت سر بگذارید. پس به شما پیشنهاد میکنیم ، با داشتن یک مشاور متخصص و یا شرکت در کلاس های کنکور ادبیات به کسب اطلاعات صحیح درباره

تماس با ما