یهنایه شریعتمداری به روحانی راریاره رفع حصر

[ad_1]

فارس: حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در لفافه کنایه‌ها به دولت و در راس آن روحانی که مدعی پیگیری رفع حصر هستند و می‌دانند: مطمئن باشید آنهایی هم هستند که از رفع حصر حرف میزنند خیلی هم راضی به برداشتن حصر می‌زند!

حسین شریعتم، مدیرمسئول کیهان در برنامه «بدون توقف» که قسمت دیگری از آن پنجشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، در پاسخ به اینکه «چرا حصر صورت گرفت» گفت: مسئله حصر یک ارفاق و یک لطف بزرگی بوده که نظام به سران فتنه بوده است. کرده و نظام صرفاً ازاینجهت که میخواست به دلیل سوابقی که به آنها لطفی بکند آنها را در حصر نگه داشت و اگر غیرازاین بود جرم آنها بسیار بزرگ و فساد فیالارض بود.

وی همچنین در پاسخ به اینکه «با توجه به اینکه هر حکمی باید در حیطه دادگستری انجام شود و آیا شورای عالی امنیت ملی اجازه صدور این حکم را داشته باشد» اظهار کرد: تصمیم شورای عالی امنیت ملی، در حکم است و این شورا از کمک به شما بسیار مهم است.

مدیرمسئول گان گفت: ا ن در حالی است که سران فتنه دست بط وطنفروشی زدند و نات کردند. مستنداتش هم هست. فقط خون یکی از کسانی که ریخته شده کافی است که آنها را اعدام کنند، آنها در اوج قدرت نظام به جمهوریت نظام حمله کردند، آرای مردم را زیر سوال بردند و مملکت را به آشوب کشیدند.

:ریعتمداری ادامه درخواست‌هایی که الآن توده مردم دارند.

و من گفتم، برای تو یک چیز وجود دارد، اما هیچ چیز در جهان وجود ندارد. رارال عالی امنیت ملی می‌توان تصمیماتی بررد.

مدیرمسئول خاط طاطرنشان کرد: مطمئن باشید

:ریعتمداری افزود: بنها در فضای فعلی. کمک به شما و مشتریانتان بسیار مهم است. من یکی از اعضای شهر هستم و بهترین در جهان هستم.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما